Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Dana Nováková a její absolventi

Dana Nováková a její absolventi

13. 2. – 8. 3. 2018

Únorová výstava je poctou a poděkováním keramičce a pedagožce Daně Novákové, která během své více než třicetileté práce v Základní umělecké škole Prosek otvírala dveře do čarodějného světa výtvarného umění něko-lika generacím dětí. Řadě svých studentů předávala své zkušenosti, nad-šení a energii až do dob dospělosti. Její žáci na ni dodnes vzpomínají s láskou a někteří z nich, pro něž nezůstalo výtvarné umění jen koníčkem a stalo se posláním, ji svými díly provázejí při její výstavě k neuvěřitelným šedesátinám.

Vystavující absolventi výtvarného oboru a keramické tvorby
Dany Novákové:
STANISLAVA ČECHOVÁ - Střední umělecká škola Václava Hollara - obor Propagační výtvarnictví se zaměřením na počítačovou grafiku
MARIE ČERNÁ - Soukromá střední umělecká škola designu Praha, obor Užitá malba, studentka Pedagogické fakulty UK Praha, obor Učitelství pro ZŠ a SŠ, pedagogika a výtvarná výchova
ONDŘEJ EHLEN - Střední škola umělecká a řemeslná, Praha - obor Umělecký kovář
ANDREA HONEJSKOVÁ - Mendelova Univerzita Brno, obor Zahradní a krajinářská architektura
TOMÁŠ HONZ - AVU, ateliér malby M. Rittsteina
TEREZA HRUŠKOVÁ - Střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3 – Užitá malba, studentka VŠUP Praha, ateliér Keramika a porcelán Maxima Velčovského
VÁCLAV JAROŠ - Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově, obor umělecké kovářství, a Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě, obor hutní tvarování skla
JAKUB KUČERA - Střední průmyslová škola grafická a Vyšší odborná škola grafická Praha, obor Propagační grafika
ONDŘEJ NÁPRAVNÍK - Střední škola reklamní tvorby Michael Praha, obor Grafický design
MONIKA NOVÁKOVÁ - Střední umělecká textilních řemesel Praha, obor Modelování a navrhování oděvů, Technická Univerzita Liberec, Katedra Designu, obor Textilní a oděvní návrhářství, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ateliér Odevného dizajnu
MARCELA SCHNEIBERKOVÁ - Střední průmyslová škola grafická Praha, Propagační výtvarnictví, Fakulta Výtvarných Umění VUT Brno, ateliér Grafického designu 1
JIŘÍ SPURNÝ - Fakulta Architektury ČVUT Praha, obor Architektura a urbanismus
KATEŘINA ŠIMÁNKOVÁ - Střední uměleckoprůmyslová škola Praha, obor Užitá malba, Pedagogická fakulta UK Praha, obor Učitelství výtvarné výchovy pro 2. st.ZŠ, SŠ a ZUŠ 
TEREZA TOMŠŮ - Střední zahradnická škola Mělník, obor Zahradnictví, sadovnictví, Mendelova Univerzita Brno - Zahradní a krajinářská architektura, studentka Mendelovy Univerzity Brno, oboru Managment zahradních a krajinářských úprav

DANA NOVÁKOVÁ

absolvovala na Pedagogické fakultě UK. V roce 1984 nastoupila na výtvarný obor Lidové školy umění, kam chodila jako žačka k Ak. mal. Haně Urbanové. Po mateřské dovolené se vrátila do Základní umělecké školy na Proseku. Od ukončení studia na Pedagogické fakultě se věnuje keramické tvorbě. Seznamovat se s keramikou začala na Keramických symposiích pod vedením Ak. soch. Marie Adamcové. Účastnila se společných výstav z těchto symposií v Praze a Kostelci nad Labem. Posledních 13 let se účastní Letních keramických škol pod vedením zkušené keramičky Květy Vondráčkové. Do své keramické tvorby přináší inspiraci ze svých cestovatelských zážitků. Keramickou hlínu vnímá jako nádhernou hmotu, která jí nabízí spoustu možností k tvorbě. Často se inspiruje přírodou, ráda experimentuje s engobami a oxidy. Všechny získané zkušenosti již přes 30 let předává svým žákům v ZUŠ Prosek. 


Veliké díky a přání zdraví, štěstí, radosti a stále stejného mladistvého elánu, Dano!