Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Zbraslavský salon

Zbraslavský salon

3. 12. – 7. 1. 2016 V rámci výměnné spolupráce s MČ Praha Zbraslav opět po dvou letech prezentujeme Salon zbraslavských výtvarníků, jehož již pátý ročník dokládá stoupající zájem autorů i úroveň vystavených prací.

K výstavě je vydán katalog.
 
Větší prostor je tentokrát věnován akademické sochařce Evě Žákové, oceněné Cenou starostky MČ Praha Zbraslav pro rok 2015.

EVA ŽÁKOVÁ
vystudovala ateliér sochařství a kovové plastiky u prof. Malejovského a doc. Nušla na VŠUP v Praze. Další studia absolvovala na Hochschule für industrielle Formgestaltung v Německu a na londýnské Akademii umění. Věnuje se plastice, reliéfu, šperkům, restaurování, arteterapii a psychologii. Byla rovněř ředitelkou Asociace umělců pro obor kov, plastika a šperk v Čechách a na Moravě a vyučovala v ateliéru grafiky na Soukromé škole umění a designu v Praze.
Od roku 1966 připravila 59 samostatných autorských výstav a účastnila se 90 výstav doma i v zahraničí. Získala řadu mezinárodních ocenění a je zastoupena ve veřejných sbírkách v Praze (Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum), Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, v Seattle (USA), Brně (Moravská galerie), Barceloně (Španělsko) či Mannheimu (Německo.
PETRA ADÁMKOVÁ
MARTA HADINCOVÁ
MIRO HADINEC
PETR ALOIS HAMPL
PETR HAMPL ml. 
PETRA HAMPLOVÁ
VERONIKA HANUŠOVÁ
MIRKA INDRÁČKOVÁ
JINDŘICH KALABZA
VOJTĚCH KOLAŘÍK
EVA KOŘÁNOVÁ
ALEŠ KRÁTKÝ
JANA KUBECOVÁ
KAREL MAHELKA
DAGMAR MAHELKOVÁ
JAN MAJCHER
JANA MAJCHEROVÁ
JOSEF MATOUŠEK
JIŘÍ POLÁK
MARKÉTA POŠAROVÁ
JANA ŠAFRÁNKOVÁ
JAROSLAV ŠTĚDRA
FRANTIŠEK TOMÍK
JIŘÍ TRNKA
MARIE TRNKOVÁ
LUDMILA WARAUSOVÁ
EVA ŽÁKOVÁ 

host Salonu KÁROLY BORBÉLY - Maďarsko