Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

POOTEVŘENO - z tvorby Radky a Vlastimila Vodákových

POOTEVŘENO - z tvorby Radky a Vlastimila Vodákových

6. 10. – 29. 10. 2015

Doc. VLASTIMIL VODÁK, akademický malíř
* 29. října 1946 v Plzni

Studia v ateliéru textilního výtvarnictví u prof. Antonína Kybala na Vyso-ké škole uměleckoprůmyslové ukončil ateliérovou cenou r. 1970.

V letech 1970-73 byl designérem textilního tisku v podniku Textilana.
Od roku 1984 odborným asistentem, docentem a od. r. 1986 vedoucím ateliéru textilního výtvarnictví na VŠUP v Praze.
V letech 1990-95 ředitelem krajkářské školy Školského ústavu umělecké tvorby v Praze, který byl v r. 1995 transformován na Vyšší odbornou školu a Střední uměleckou školu textilních řemesel (ředitelem této školy až do r. 2008).
Od roku 2004 doposud pedagogem Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Vytvořil desítky tapiserií do společenských prostor a velké množství komorních gobelínů.
Zúčastnil se desítek oborových výstav užitého umění, zejména výstav tapiserií.
S Radkou Vodákovou – Šrotovou uspořádali více než tři desítky autor-ských výstav. Tapiseriemi je zastoupen v muzeích a institucích ČR.

Těžištěm tvorby jsou monumentální tapiserie vazebnými technikami a také technikou útkového rypsu (gobelín). V tapiseriích a textilních prostorových objektech využívá tradiční materiály, v posledních letech pracuje i se skleněným vláknem a s drátem.
Věnuje se kresbě i volné grafice.

RADKA VODÁKOVÁ-ŠROTOVÁ, akad. malířka
textilní výtvarnice
 * 1947 v Brně

Na VŠUP studovala u profesorů Antonína Kybala a Bohuslava Felcmana, absolvovala r. 1971.

Po ukončení studií se věnovala textilní tvorbě a krajinomalbě.
V roce 1995 založila a 12 let vedla výtvarný obor Tvorba dekorativ-ních předmětů z textilních a pří-rodních materiálů na Střední umělecké škole textilních řemesel v Praze 1. Tam učila zejména navrhování a tvorbu textilních hraček a didaktických předmětů. Se svými studentkami se zúčast-ňovala výtvarných soutěží a pravi-delně vystavovala. Také učila výtvarné disciplíny studentky oboru restaurování na VŠCHT.
Ve spolupráci s Nadací Umění pro zdraví instalovala do desítky čeká-ren a heren dětských oddělení pražských nemocnic své monu-mentální malby na deskách, textilní intarzie a paravány. 


Účastnila se desítek výstav – autorských, oborových, kolektiv-ních, se svými studentkami atd. Každý rok působí jako lektor výtvarné dílny na festivalu hraček z přírodního materiálu Hračko-braní v Kamenici nad Lipou. 


Vytváří textilní aplikace (od 70. let s typickými průstřihy), textilní prostorové objekty a hračky, Experimentuje s různými mate-riály při tvorbě herních předmětů, maluje, paličkuje.