Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Helena Horálková - Ohlížení

Helena Horálková - Ohlížení

13. 1. – 5. 2. 2015

Ohlížení

Výběr z dosavadní tvorby Heleny Horálkové

 

Ve věku, kdy už dobře poznám své meze, ohlížím se po tom, co jsem se kdy snažila udělat. Mám potřebu vracet se k některým námětům a chci doříci, co se mi tak docela nepodařilo dopovědět. Jedním takovým vábi-vým tématem je velkoměstský člověk.

Velkoměsto nabízí kolemjdoucímu pohled na sta oken, za nimiž se žijí stovky životů. Jeden vjem v rychlém sledu střídá druhý. Na ulici okna tramvají a aut překrývají míjející tváře chodců v proměnlivých kulisách ulice. Tenhle kaleidoskop má svůj rytmus a mně neznámý řád. Vytváří neopakovatelné obrazce. Ty nenávratně mizí, přece však něco zůstává: útržky vět, pohled, gesto, plno jakýchsi nedokončených příběhů. Někdy jsou lidé sami uprostřed davu, jindy je spojuje s druhými nepatrné gesto, slovo, ohlížení. Zneklidňuje mě, že neznám konce těch příběhů, proto se snažím napodobit ten kaleidoskop překrýváním různých figur a neustálým kombinováním mých matric.

Jsem si vědoma, že mé prostředky jsou velice statické, aby dokázaly napodobit tep města. Navíc vím, že napodobit je mnohem méně než tvořit. Proto se k tomu neustále vracím, mnohdy marně.

Mojí touhu po nalezení řádu vždycky naplnila příroda. Proto často opouštím své figurální labyrinty a snažím se pochopit tu věčně platnou geometrii. Příroda představuje dokonalost a věčnost, jenže já mám ráda prchavý okamžik, grimasu, anekdotu. A tak znovu zase začínám dělat lidi.

Obdivuji chrám, ale bohužel mě i silně přitahuje panoptikum. Obávám se, že tam jsem i opravdovější.

Možná není dnes úplně taktické zhotovovat pracnou technikou rea-listické figury, ale vždycky u toho skončím. Asi to tak má být, každý nakonec podlehne svému údělu.

Helena Horálková
leden 2015

HELENA HORÁLKOVÁ

Narozena 1955.
Studia:
1971-74 Střední odborná škola výtvarná V. Hollara v Praze,
1974-79 Kunsthochschule Berlín, Ateliér ilustrace a grafiky (prof. W. Klemke).

Od r. 1088 vyučuje na Umělecké škole v Praze 5, Praze 3 a v Ateli-éru Kaštan, v letech 1995-2004 vedla ateliér grafických technik na Institutu restaurování a konzer-vačních technik v Litomyšli (dnes Fakulta restaurování Univerzity Pardubice).

Samostatně vystavuje doma i v zahraničí (Německo, Švýcarsko).

Ocenění:
v letech 2003, 2004, 2006, 2007 Grafika roku,
v r. 2004 Cena SČUG Hollar za drobnou grafiku,
v r. 2007 cena Pražské plyná-renské na 5. Mezinárodním trienále.