Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Václav Mach-Koláčný Ozvěny post-atomové renesance

Václav Mach-Koláčný

Ozvěny post-atomové renesance

4. 8. – 27. 8. 2015

Václav Mach-Koláčný žije od roku 1978 na Vysočině ve Žďáru nad Sá-zavou. Jako jihomoravský rodák ale považuje za svůj druhý domov také celou jižní Moravu od Brna až po Pálavu. Jeho manželka pochází z mo-ravského Slovácka od Kyjova. Zamiloval si však také Prahu, kde dnes žijí jeho děti a vnoučata, u nichž často pobývá. Příjmení Koláčný připojuje jako umělecké jméno na stálou památku svého dědečka z matčiny stra-ny Josefa Koláčného, který byl posledním mužským rodu a který pro něho v dětství mnoho znamenal. Proto se koncem minulého tisíciletí rozhodl symbolicky je přenést do nového milénia.

Výtvarník se věnuje malbě, kresbě, kombinované technice, digitální grafice a částečně fotografii. Do svých kompozic vnáší svět pocitů, ilu-zorních invencí a barevných fantazií, a takto osobitým stylem vytváří „krajiny duše“ a „duše krajin“. Ty první představují figurální tvorbu na nejrůznější témata (s převládajícím ústředním motivem ženy), druhé zase krajinu inspirovanou převážně Vysočinou nebo jižní Moravou. Krajinu však nezobrazuje reálně, ale magicky, včetně její „duše“. Malířo-vo dílo se nachází na pomezí reality, abstrakce a částečně i surrealismu, zlehka se dotýká renesance i moderny, ale nikoho nekopíruje. Autor tvoří naprosto osobitým stylem, který již léta formuje a rozvíjí podle svých nejniternějších představ.

Dlouhodobě se také zabývá profesionální počítačovou grafikou. Vedle její užité podoby dosáhl značně pozoruhodných výsledků právě ve volné tvorbě. Přetvářením svých vlastních obrazových a kreslených předloh docílil jejich nového grafického ztvárnění prostřednictvím moderních médií dnešní doby. Avšak ani zde nijak nevybočuje ze své původně za-počaté cesty, pouze nahlíží na skutečnou nebo vysněnou realitu jiným pohledem.

 

Tvorba Václava Macha-Koláčného už byla představena na téměř osmde-sát autorských výstavách po celé ČR i na řadě výstav kolektivních. Mimo to absolvoval několik společných akcí s kapelou Hradišťan (benefiční koncerty spojené s vernisáží jeho výstav, s Jiřím Pavlicou jsou totiž vrs-tevnící a dobří přátelé). Umělcova díla se nacházejí i u sběratelů v zahra-ničí (v SRN, Anglii, Francii, Nizozemí, USA, Indii a jinde).

 

K umělcovým dosud stěžejním dílům patří cykly olejomaleb a grafických listů „O slunovratu“ na motivy veršů Jana Skácela, zhudebněných Jiřím Pavlicou, a dva soubory obrazových křížových cest „Via crucis“. Jeden byl namalován pro kapli Nanebevzetí P. Marie v Ostravě-Výškovicích, grafic-ká verze druhého z nich byla použita pro vizuální doplnění rozsáhlého hudebního projektu nazvaného „Synkretismus“ v provedení jihoafrické-ho dirigenta Rudolfa de Beer na pašijová témata F. Liszta a J. S. Bacha (koncertní síň Endler Hall ve Stellenbosch u Kapského Města, Jihoafrická republika, 2007). 

VÁCLAV MACH-KOLÁČNÝ


Narozen 31. 7. 1953 v Brně. Dlouhodobé soukromé
(neformální a informální) studium kresby, malby, výtvarné fotografie, základů dějin výtvarného umění (1970-87) a počítačové grafiky (1991-93).


Člen Svazu českých fotografů (1980-85), výtvarné skupiny AKVA (1988-93) a Klubu nezávislých umělců města Žďáru nad Sázavou (2001-07).


Mimo volnou tvorbu pracoval jako propagační a reklamní grafik (1993-2013)


Od r. 1994 pořádá samostatné autorské výstavy.


Mezinárodní ocenění: PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA
(cena umělecké kritiky na „Premio internazionale d'arte San Crispino 2012“ v Itálii)