Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Alena Hořejší, Miroslav Kubový, Rudolf Mach, Jiří Mejstřík, Milan Mysliveček GUATTROM + 1

Alena Hořejší, Miroslav Kubový, Rudolf Mach, Jiří Mejstřík, Milan Mysliveček

GUATTROM + 1

19. 5. – 4. 6. 2015

ALENA HOŘEJŠÍ

Motto: Není potřeba slov, když existují barvy, světlo a pohyb

Vystudovala architekturu na fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Ve své odborné praxi se zabývala týmovými urba-nistickými úkoly jako například návrhem územního plánu hl. m. Prahy, byla vedoucí týmu řešícího Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Ve své výtvarné práci se zaměřuje velmi často na figurální kresbu. V originálních pohybových kresbách zachycuje dynamické okamžiky v tanci a hudbě. Dalšími tématy v malířské tvorbě Aleny Hořejší jsou barevné expresivní krajiny a portréty.

Má na kontě 8 samostatných a kolem třiceti kolektivních výstav.

 

JIŘÍ MEJSTŘÍK

Motto: Každá věc má svůj půvab a „duši“, jde jen o to je najít a využít. Takové hledání bývá leckdy napínavé, ale vždycky moc fajn, i když výsledek nemusí být nic extra. Doporučuji Vám – zkuste to také!

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a i dnes se pracovně pohybuje ve světě ekonomiky. Jeho tvorba je založena na shromažďo-vání různých drobností a artefaktů, které nás obklopují, ze kterých Jiří Mejstřík vytváří zajímavé prostorové kompozice a drobná dílka, které nazývá „Oživlé smeťáky a popelnice“. Pracuje tak se zcela běžnými produkty nebo jejich zlomky, které jen minimálně upravuje a výtvarně doplňuje. Základem jeho tvorby jsou námětové nebo materiálové série, které, byť oplývají značnou dávkou odlehčení, přesto často odkazují na každodenní současná témata.

Uspořádal tři velké a řadu malých samostatných výstav a účastnil se 17 výstav kolektivních.

 

MILAN MYSLIVEČEK

Motto:…a jestliže jsi někdy miloval ženu, nebo krajinu, prožils opravdové štěstí. A umřeš-li potom, to už není důležité. /E. Hemingway/. Doplním – ideální je milovat obojí společně.

Krédo: Zelená a modrá je pro mne dost dobrá.

Vystudoval střední průmyslovou školu grafickou. Dlouhodobě se zamě-řuje na práci v oboru heraldiky a typografie, tvoří osobní a obecní znaky a akcidenční tisky (novoročenky, plakáty, kalendáře, grafické úpravy knih, výstav). Jakožto nedělní a sváteční malíř je, jak naznačuje citát, milovníkem české krajiny, kterou příležitostně zachycuje na svých obrazech. Maluje je po vstřebání všech dojmů pokud možno v den odjezdu, kdy celá rodina balí.

Účastnil se řady kolektivních výstav.

 

MIROSLAV KUBOVÝ

Motto: Maluji absurdno a společenské jevy, někdy je to totéž.

Vystudoval zahradní architekturu při Vysoké škole zemědělské v Brně. Jeho obrazy vycházejí z dob dávno minulých, jako je například italské Trecento a Quattrocento, nebo krajů exoticky vzdálených, převážně z orientálních kultur. Témata jsou inspirována problémy současného dění. Obrazy jsou velmi často tvořeny v cyklech, propojených společnou myšlenkou či příběhem. Vedle klasické olejomalby na plátně se věnuje kresbě tužkou, tuší a malbě na hedvábí. Více se s jeho tvorbou můžete setkat na www.youtube - kerimsspace

Uspořádal 11 samostatných a účastnil se bezpočtu kolektivních výstav.

 

RUDOLF MACH

Motto: Co není v hlavě, musí být v ruce... a naopak

Výtvarník, architekt, absolvent ČVUT Fakulty architektury, kromě volné tvorby tvoří i na konkrétní zakázku. Zastoupen je v soukromých sbírkách i veřejných prostorech, účastnil se 11 kolektivních výstav.
Jeho inspiračními tématy jsou exprese, muzika, figurace, dynamika, monochromatičnost

Říká: „Namalovat hudbu je zřejmě tak trochu nesmysl, přesto se o to pokouším. Snažím se tím alespoň vizuálně zprostředkovat tu nepřeno-sitelnou náladu a pocit, který ve mně především živě hraná muzika vyvolává. Pro výtvarné zpracování jsem zvolil některé své letité hudební ikony a miláčky. To vše jako poctu jim a s velkým obdivem k jejich hře, která, když se to umí, vypadá tak jednoduše a samozřejmě.“

Quattrom je účelově vytvořená skupina čtyř výtvarníků, které spojovalo v civilním životě společ-né pracoviště. V pravidelných dvouletých intervalech vystavovali v rámci Tvůrčí skupiny v Martinic-kém paláci na Hradčanech, v sále architektů Staroměstské radnice a v posledních letech v nadaci ABF na Václavském náměstí. Název „Quattrom“ je slovní hříčka založe-ná na skutečnosti, že tři z vystavu-jících výtvarníků mají ve svém jmé-ně písmeno M, jediná vystavující žena má jméno začínající na pí-smeno A. Na výstavu do Galerie 9 skupina Quattrom přizvala ještě jednoho člena z Tvůrčí skupiny, proto název Quattrom + 1.