Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Zbyněk Hraba
Petr Palma
Linoterapie

Zbyněk Hraba
Petr Palma

Linoterapie

14. 10. – 6. 11. 2014

PETR PALMA

Narozen 31. 1. 1957 v Českých Budějovicích. Záliba v kreslení se datuje už od dětských let. V patnácti letech nastoupil do učení do Jihočeských tiskáren a vyučil se ručním sazečem. První grafické zkušenosti mu zpro
středkoval akademický malíř Milan Peterka v Lidové škole umění. V letech 1976 - 1979 studoval na Střední průmyslové škole grafické v Praze obor grafická úprava tiskovin.

Několik let pracoval jako grafik - návrhář v Jihočeských tiskárnách v Českých Budějovicích. Zde zažil ještě poslední roky existence klasic-kých tiskárenských oborů spojených s knihtiskem, než ustoupily moderním počítačovým technologiím. Zhruba od roku 1990 se soustav-něji věnuje linorytu a dřevořezu a není-li vyhnutí, občas také vystavuje.

 

Výstavy

1990 - Netradiční svatební oznámení - Lovecký zámek Ohrada Hluboká nad Vltavou
2001 - „Computer Free“Galerie Pod  kamennou žábou
2007 - Dernisáž - Jihočeské divadlo České Budějovice
2008 - Grafika v průběhu let - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
2009 - Odpolední výstava grafiky - Ministerstvo zemědělství Praha
2010 - Hlava nehlava - Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2011 – Linoryty - Hotel Imperiál, Karlovy Vary
2012 - Hlava nehlava - cyklus výstav (Telč, Jindřichův Hradec, Polička, Cheb, Litomyšl, Hradec Králové, Třeboň, Kutná Hora)
2012 - kolektivní výstava linorytců - Galerie Výtoň v Praze
2013 - Po pás potopa - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
ZBYNĚK HRABA

Narozen 26. 4. 1960 v Praze. Studoval na Střední průmyslové škole grafické v Praze obor grafic-ká úprava tiskovin a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Ateliéru knižní kultury a písma. Řadu let pracoval v různých nakladatel-stvích jako výtvarný redaktor. Kromě barevného linorytu a mal-by se věnuje užité grafice, zejména knižní typografii. Linoryty tvoří většinou z jedné desky technikou postupného odrývání a tištění jednotlivých barev.

Výstavy

1988 – Techniky v grafické tvorbě, tisk z výšky – Praha, galerie Portheimka
2005 – Trienále českého exlibris – Chrudim
2007 – Grafix, česko-rakouské bienále drobné grafiky – Břeclav
2009 – Houby a jiné radosti, Městská knihovna – Modřany
2004-2011 – Účasti na výstavách Grafika roku
2011 – Putování s linorytem – galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2012 – Putování s linorytem –Katedra enviromentálních studií Brno