Přízemí vysočanské radnice Sokolovská 324/14, Praha 9 236 041 292 www.praha9.cz Vstup volný pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00

Beata Wilk - grafika, Paweł Kotowicz - pastely

Beata Wilk - grafika, Paweł Kotowicz - pastely

28. 6. – 21. 7. 2011

BEATA WILK

Narozena 1967, žije a pracuje v Krakově. Umělecká studia zahájila na Fakultě výtvarné výchovy Pedagogické university v Krakově a poté absolvovala Fakultu grafiky Akademie krásných umění v Krakově (ateliéry malby a mědirytu). Diplom s vyznamenáním obhájila roku 1994 v ateliéru písma, kde pracovala 2 roky jako asistentka. Stipendistka Ministra kultury a umění za studijní výsledky a umělecké úspěchy.

Účastnila se společných výstav v Polsku, Francii a na Slovensku.

Profesně se věnuje grafickému návrhářství. V Krakově vede WILK STUDIO, které patří k elitnímu Klubu Brand Design při SAR ve Varšavě.

Profesor krakovské Akademie krásných umění Stanisław Wejman o grafických listech Beaty Wilk napsal:

„…impozantní soubor formátově mocných leptů s výrazně monumen-tálními znaky. Tisky jsou černobílé, nicméně nesmírně bohaté způso-bem provedení a zároveň neobvykle lapidární – ve své podstatě magické jako kresby z Nazca nebo naleziště dávných kultur. Rázné a rozmáchlé, byť konstruované, provedené i vytištěné s matematickou logikou a precizností.

Jedna z nejdůležitějších vlastností grafiky a tisku vůbec je možnost multiplikace díla a jeho existence v různých současně probíhajících situacích. Část motivů (matric) těchto leptů tedy byla odvážně použita ke konstrukci kombinovaných tisků, návrhů, objektů i předmětů…“


PAWEŁ KOTOWICZ

www.pawelkotowicz.com

Narozen 1968, studia na Fakultě grafiky Akademie krásných umění v Krakově, diplom s vyznamenáním v ateliéru mědirytu v roce 1994. Věnuje se malbě, pastelu a volné grafice. Účastnil se řady malířských plenérů v Polsku, Itálii, Řecku, Litvě, Indii, na Slovensku a Ukrajině. Stipendista Ministra kultury a Národního dědictví Polské republiky, nositel řady ocenění: Všepolské bienále pastelu, Trienále zátiší, Vavřín pro mladé a Zlatá pečeť „Adiunge optimorum“. 

Účast na více než 50 výstavách mj. v Německu, Holandsku, Francii, Itálii, Japonsku, USA, Makedonii, Řecku, Slovensku a Bulharsku;
40 individuálních výstav v Polsku i zahraničí, mj. Německo, Francie, USA a Rakousko.

Andrzej Pollo, profesor Akademie krásných umění, napsal v úvodu katalogu k výstavě Pawła Kotowicze:

„…na formování jeho osobnosti jako malíře má nepochybně vliv tvorba pastelů. Právě ona mu poskytuje zkušenost pro výstavbu obrazu, v kte-rém se na jednu barevnou skvrnu skládá tisíce záchvěvů a dotyků pastelů, vytvářejících energii této skvrny, a v krajnosti rovněž kompozič-ní tvar a formu celého díla. Kotowicz se s oblibou věnuje tvorbě i studiu krajiny. Je pro něj však charakteristické, že krajinu nepopisuje jako foto-graf objektivem kamery, ale přetváří ji, analyzuje hledáním zvláštních vlastností a rysů její stavby, detailů, kontrastů forem, barev a odstínů. Na základě tohoto zkoumání pak autor zahušťuje barevné skvrny, až obraz obdaří formou autonomního uměleckého bytí. Operuje barvou jasnou, prosvětlenou; skvrnou plnou vnitřního pohybu, dynamickou – ale zároveň směřuje k syntéze. Odstíny volí harmonické, subtilní, ale tam, kde je třeba, dynamizuje obraz pomocí těžkých koloristických akcentů, převážně umístěných v kompozičně silných místech obrazu…“

Přesto, že výtvarné materiály, nástroje a techniky se po celém světě nijak zvlášť neliší, pohled do umělecké dílny za hranicemi, byť těmi nejbližšími, je vždy obo-hacující. A zvláště tehdy, je-li to dílna autora, pro nějž dokonalé ovládnutí uměleckého řemesla není cílem, ale jen nezbytným prvním krokem na cestě ke zcela svébytnému vyjádření. Polská malba a především grafika si ve světovém kontextu dlouho-době udržuje vysokou prestiž. Beata Wilk a Paweł Kotowicz z Krakova patří k umělcům, kteří vycházejí z nejlepších tradic pol-ského výtvarného umění a jejichž tvorba nese punc dokonalého řemesla, vysoké náročnosti, individuality a autenticity. Pro Galerii 9 je velkou ctí a potěšením, že může výběr z tvorby tohoto nadmíru sympa-tického manželského páru představit vůbec poprvé také českým divákům.